Metodinės tarybos

Paskelbta: 2015 spalio 21, Trečiadienis

MOKYTOJŲ METODINĖ TARYBA

Angelina Jucikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;
Daura Giedraitienė, dailės mokytoja metodininkė, narė;
Zita Jarašūnienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, narė;
Liudmila Norkaitienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė, narė;
Marina Vaitiekūnienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, narė.

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ METODINĖ GRUPĖ

Marina Vaitiekūnienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, pirmininkė;
Anelė Andriulevičienė, vyr. lietuvių ir rusų kalbos mokytoja, narė;
Zita Jarašūnienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, narė;
Arūnas Mekionis, vyr. anglų kalbos mokytojas, narys;
Sigitas Vaitiekūnas, mokyklos direktorius, narys.

PRADINIŲ KLASIŲ METODINĖ GRUPĖ

Virginija Stoškienė, vyr. pradinių klasių mokytoja, pirmininkė;
Raimonda Pilkaitienė, vyr. priešmokyklinio ugdymo klasės mokytoja, narė;
Birutė Gaudinskienė, vyr. pradinių klasių mokytoja, narė; 
Žaneta Mekionienė, vyr. pradinių klasių mokytoja, narė;
Arūnas Mekionis, pradinių klasių mokytojas, narys.

KLASIŲ VADOVŲ METODINĖ GRUPĖ

Vida Babonienė, vyr.kūno kultūros mokytoja, pirmininkė;
Zita Jarašūnienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, narė;
Danutė Miniotienė, vyr. matematikos mokytoja, narė;
Adolfina Mockevičienė, istorijos ir vyr. geografijos mokytoja, narė;
Antanas Sinkevičius, vyr. technologijų mokytojas, narys;
Marina Vaitiekūnienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, narė.