Mokytojai

Paskelbta: 2015 spalio 20, Antradienis

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Kvalifikacinė kategorija,

pareigos

1. Anelė Andriulevičienė vyr. lietuvių ir rusų kalbos mokytoja
2. Vida Babonienė vyr. kūno kultūros mokytoja
 3. Birutė Gaudinskienė vyr. pradinių klasių mokytoja
 4. Daura Giedraitienė dailės mokytoja metodininkė
 5. Ieva Janauskaitė šokių būrelio vadovė
 6. Zita Jarašūnienė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
 7. Marius Jazukevičius neformalaus ugdymo vadovas
 8. Angelina Jucikienė vyr. matematikos mokytoja
 9. Raimondas Jucikas fizikos mokytojas
 10. Daivaras Jonaitis neformalaus ugdymo vadovas
 11. Laura Kuncaitienė vyr. lietuvių kalbos mokytoja
 12. Adolfina Mockevičienė vyr. geografijos mokytoja, istorijos ir etikos mokytoja
 13. Žaneta Mekionienė vyr. pradinių klasių mokytoja
 14. Arūnas Mekionis pradinių klasių mokytojas, vyr. anglų kalbos mokytojas
 15. Danutė Miniotienė vyr. matematikos mokytoja
 16. Liudmila Norkaitienė informacinių technologijų mokytoja metodininkė
 17. Raimonda Pilkaitienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 18. Oksana Pužauskienė vyr. muzikos mokytoja
 19. Birutė Remeikienė vyr. biologijos mokytoja
 20. Irma Savickaitė tikybos mokytoja
 21. Antanas Sinkevičius vyr. technologijų ir žmogaus saugos mokytojas
 22. Virginija Stoškienė vyr. pradinių klasių mokytoja
 23. Marina Vaitiekūnienė anglų kalbos mokytoja metodininkė, rusų kalbos mokytoja
 24. Lina Valinčiutė vyr. chemijos mokytoja