Mokytojai

Paskelbta: 2015 spalio 20, Antradienis

Eil.

Nr.

Vardas, pvardė

Kvalifikacinė kategorija,

pareigos

1 Alvydas Adomavičius vyr. geografikos mokytojas
2 Staselė Baužienė vyr.  istorijos ir etikos mokytoja
 3 Zita Jarašūnienė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
 4 Daivaras Jonaitis kūno kultūros mokytojas
 5 Daura Giedraitienė dailės mokytoja metodininkė
 6 Birutė Kaniavienė
vyr. matematikos mokytoja
 7 Žaneta Mekionienė vyr. pradinių klasių mokytoja
 8 Arūnas Mekionis pradinių klasių mokytojas, vyr. anglų kalbos mokytojas
 9 Liudmila Norkaitienė informacinių technologijų mokytoja metodininkė
fizikos mokytoja
 10 Raimonda Pilkaitienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 11 Antanas Sinkevičius vyr. technologijų ir žmogaus saugos mokytojas
 12 Lina Valinčiutė vyr. chemijos, biologijos mokytoja
 13 Marina Vaitiekūnienė anglų kalbos mokytoja metodininkė, rusų kalbos mokytoja
 14 Sigitas  Vaitiekūnas rusų kalbos mokytojas
15 Jonė Zaikauskienė vyr. muzikos mokytoja