Informacija apie darbo užmokestį

Atnaujinta: 2018 liepos 11, Trečiadienis

 

Pareigybė

2017 metai  2018 metai

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €

Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €
I ketvirtis
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €
II ketvirtis
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €
III ketvirtis
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €
IV ketvirtis
 Direktorius 1057 1 1083 1100
   
 Pavaduotojas ugdymui 329 1 0 0
   
 Pavaduotojas ūkiui 249 1 331 331
   
 Vyriausiasis buhalteris 620 1 728 728
   
 Mokytojai 410 17 386 386
   
 Mokytojo padėjėjas 224 2 400 400
   
 Raštinės vedėjas 213 1 265 265
   
 Valytojos, darbininkai, budėtojai, kiemsargiai 380 9 400 400
   
 Inžinierius - kompiuterininkas 213 1 278 278
   

Vyriausiasis buhalteris:  Aušra Šiugždienė

Informacija atnaujinta 2018-07-11