Informacija apie darbo užmokestį

Atnaujinta: 2017 balandžio 18, Antradienis

 

Pareigybė

2016 metai  2017 metai

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €

Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €
I ketvirtis
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €
II ketvirtis
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €
III ketvirtis
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €
IV ketvirtis
 Direktorius 1019 1 1031      
 Pavaduotojas ugdymui 780 1 493      
 Pavaduotojas ūkiui 329 1 249      
 Vyriausiasis buhalteris 591 1 615      
 Mokytojai 423 18 408      
 Mokytojo padėjėjas 285 2 222      
 Raštinės vedėjas 301 1 213      
 Valytojos, darbininkai, budėtojai, kiemsargiai 380 9 380      
 Inžinierius - kompiuterininkas 213 1 213      

Vyriausiasis buhalteris:  Aušra Šiugzdienė

Informacija atnaujinta 2017-04-18