Ugdymas

Paskelbta: 2015 spalio 15, Ketvirtadienis

2017-2018 mokslo metai

 

_____________________________________________________________________________________________________

2 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ DIAGNOSTINIS VERTINIMAS 2017 M.

4 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ DIAGNOSTINIS VERTINIMAS 2017 M.

6 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ DIAGNOSTINIS VERTINIMAS 2017 M.

8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ DIAGNOSTINIS VERTINIMAS 2017 M.

_____________________________________________________________________________________________________

2 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ DIAGNOSTINIS VERTINIMAS 2016 M.

4 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ DIAGNOSTINIS VERTINIMAS 2016 M.

6 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ DIAGNOSTINIS VERTINIMAS 2016 M.

8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ DIAGNOSTINIS VERTINIMAS 2016 M.

________________________________________________________________________________________________________

2015–2016 IR 2016–2017 m. m. P R A D I N I O  UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS

2015–2016 IR 2016–2017 m. m. P A G R I N D I N I O  UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS

_________________________________________________________________________________________________________

Ugdymas karjerai